GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen. För hälso- och sjukvården finns det sektorspecifik lagstiftning genom PDL (patientdatalagen) och HSLF-FS 2016:40. Dessa författningar kommer fortsatt att gälla efter GDPR:S ikraftträdande och kompletterande förordning. GDPR höjer den generella skyddsnivån i samhället beträffande behandling av personuppgifter. På hälso- och sjukvårdens område är redan skyddsnivån hög genom PDL och SHLF-FS 2016:40. GDPR:S ikraftträdande kommer därför inte få lika stort genomslag inom hälso- och sjukvården som i övriga samhället.

Personuppgiftspolicy: Naprapaten i Skövde HB respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.

Med vänlig hälsning
Naprapaten i Skövde